1. Postanowienia ogólne

1.1 Do edycji artykułów upoważnieni są tylko użytkownicy forum minecraft - Craftsite.pl

1.2 Na wiki zabronione jest używanie języka wulgarnego, oraz innego niż polski (wyjątkiem są elementy humorystyczne)

1.3 Treści na wiki nie mogą być obraźliwe, oczerniające, moralnie niepoprawne, niezgodne z regulaminem wiki oraz prawem RP.

2. Tworzenie i edycja artykułów

2.1 Artykuły o użytkownikach mogą tworzyć tylko oni sami. Wyjątkiem są artykuły o użytkownikach, którzy nie mogą/nie czują się na siłach pisać o sobie. Osoby te muszą wiedzieć i wyrazić zgodę na umieszczenie takiego artykułu. Drugim wyjątkiem są osoby publiczne na forum - administratorzy, moderatorzy, celebryci.

2.2 Artykuły o użytkownikach nie mogą być edytowane w innych celach niż poprawienie błędów ortograficznych, wstawienie szablonów itp.

2.3 Wymagane jest opisywanie zmian dokonanych w artykule, używając specjalnego boxu po prawej stronie.

2.4 Każdy artykuł musi mieć tematykę forum Craftsite.pl.

2.5 Artykuł o użytkowniku musi być przygotowany według wzorca .

2.6 Artykuły o akcjach, tematach, PBFach itp. są dostępne do edytowania dla każdego użytkownika.

2.6 Wolno pisać artykuły tylko o takich tematach, które w momecie pisania artykułu mają nie mniej niż cztery strony postów.

3. Użytkowanie wiki

3.1 Użytkowanie wiki wiąże się z odpowiedzialnością za umieszczane na niej treści.

3.2 Jeśli treści umieszczane przez użytkownika są niezgodne z regulaminem, albo niepoprawne etycznie, będą usuwane, a użytkownik banowany.

3.3 Użytkowanie wiki wiąże się z koniecznością przestrzegania regulaminu.

3.4 Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane banem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.