FANDOM


1. Postanowienia ogólne

1.1 Do edycji artykułów upoważnieni są tylko użytkownicy forum minecraft - Craftportal.pl.

1.2 Na wiki zabronione jest używanie języka wulgarnego, oraz innego niż polski (wyjątkiem są elementy humorystyczne, o ile nie jest to sprzeczne z prawem RP).

1.3 Treści na wiki nie mogą być obraźliwe, oczerniające, moralnie niepoprawne, niezgodne z regulaminem wiki oraz prawem RP.

2. Tworzenie i edycja artykułów

2.1 Artykuły o użytkownikach mogą tworzyć tylko oni sami. Wyjątkiem są artykuły o użytkownikach, którzy nie mogą/nie czują się na siłach pisać o sobie. Osoby te muszą wiedzieć i wyrazić zgodę na umieszczenie takiego artykułu. Drugim wyjątkiem są osoby publiczne na forum - administratorzy, moderatorzy, celebryci.

2.2 Artykuły o użytkownikach nie mogą być edytowane w innych celach niż poprawienie błędów ortograficznych, wstawienie szablonów itp. Wyjątki jak w 2.1.

2.3 Zalecane jest opisywanie zmian dokonanych w artykule, używając specjalnego boxu po prawej stronie.

2.4 Każdy artykuł musi mieć tematykę forum Craftsite.pl. Inaczej uznawane będą one za spam.

2.5 Artykuł o użytkowniku musi być przygotowany według wzorca . Nie jest to już konieczne, ale zalecane. Nieczytelne strony użytkowników będą dostosowywane do wzorca.

2.6 Artykuły o akcjach, tematach, PBFach itp. są dostępne do edytowania dla każdego użytkownika.

2.6 Wolno pisać artykuły tylko o takich tematach, które w momecie pisania artykułu mają nie mniej niż cztery strony postów.

2.7 Wszelki wandalizm jest zabroniony.

2.8 Podawanie danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody (wyjątek: IP, potrzebne do rozpoznania anonimów) jest karane tak jakby doszło do zamieszczenia niemoralnych treści.

3. Użytkowanie wiki

3.1 Użytkowanie wiki wiąże się z odpowiedzialnością za umieszczane na niej treści.

3.2 Jeśli treści umieszczane przez użytkownika są niezgodne z regulaminem, albo niepoprawne etycznie, będą usuwane, a użytkownik banowany.

3.3 Użytkowanie wiki wiąże się z koniecznością przestrzegania regulaminu.

3.4 Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane banem.

3.5 W przypadku zasad dotyczących przestrzegania prawa RP, należy pamiętać, że wikia jest miejscem publicznym, a więc umieszczanie np. porno czy erotyki jest zabronione. Plus nie jest brana pod uwagę ustawa o języku polskim, gdyż istnieje ona właściwie tylko na papierze i nikt się do niej nie stosuje.

4. Kary

4.1 Za szeregowy wandalizm: Pierwszy ban na 2 tygodnie, recydywy oznaczają bany kolejno na miesiąc, trzy miesiące i rok (nie ma za to przewinienie banów dłuższych niż rok).

4.2 Bany dla spambotów: wieczność.

4.3 Za wandalizm masowy bądź zorganizowany: Pierwszy ban trzy miesiące, drugi rok, trzeci wieczność. W przypadku bardzo silnych ataków adminowi przysługuje prawo banowania na wieczność.

4.4 Pomaganie przy wandaliźmie: Ban na 1 lub 2 tygodnie, zależnie od stopnia wyrządzonych szkód. Jeżeli użytkownik robi to nagminnie, można banować na 3 miesiące i rok. Jeżeli w wandaliźmie biorą udział ciągle te same osoby, widać organizację pomiędzy wandalami lub wandali jest 3 lub więcej, należy zastosować 4.3.

4.5 Masowe usuwanie/balnkowanie stron: Ban na wieczność.

4.6 Spam w komentarzach bądź tablicach użytkowników: ban na tydzień, w przypadku recydywy jak szeregowy wandalizm.

4.7 Spam bądź tworzenie stron niezgodnych z 2.1-2.5: jak w przypadku szeregowego wandalizmu, ale niemożliwe są bany dłuższe niż 3 miesiące. Wyjątek: boty (patrz: 4.2).

4.8 Treści niemoralne i/bądź nielegalne: Pierwszy ban na 3 miesiące, następne na rok i wieczność. W przypadku treści o wątpliwej zgodności z prawem jak szeregowy wandalizm. W przypadku treści surowo (20+ lat więzienia) karanych przez prawo, od razu ban na wieczność bez możliwości apelacji.

4.9 Treści obraźliwe, jeżeli zgodne z prawem RP: Ban na tydzień.

4.10 Administracja zastrzega sobie prawo do banowania prewencyjnie użytkowników stanowiących zagrożenie (np. Nowicjuszy sympatyzujących się z wandalami, osoby otwarcie grożące masowym wandalizmem, wrogów portalu i wiki etc.) bez popełnienia przez nich żadnych przewinień.

4.11 W przypadku popełnienia przewinienia karalnego wyżej niż 2 tyg. bana przez administratora który nie jest biurokratą, karą jest degradacja. Wyjątek: treści nielegalne (poza degradacją także stosowny ban).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.